Βιοάρωμα Εταιρικό Βίντεο

Το πρώτο μεγάλου μήκους εταιρικό βίντεο που αναλάβαμε και παραδώσαμε μετά από έναμιση ολόκληρο χρόνο ατελείωτων λήψεων. Σημείωση: έχει υποτιτλισμό σε 6 γλώσσες!

Ευρωπλάν Εταιρικό Βίντεο

Το Εταιρικό βίντεο μιας Εταιρείας, που και για εμάς -παρ’όλη την φήμη της- ήταν μια έκπληξη επιστημονικής κατάρτισης, κατασκευαστικής τελειότητας, επαγγελματισμού, έμφασης στην λεπτομέρεια, πρωτοπορίας, συνεργασίας, προσφοράς, αλλά προπάντων, σκληρής δουλειάς!

Ευρωπλάν Εταιρικό Βίντεο

Το Εταιρικό βίντεο μιας Εταιρείας, που και για εμάς -παρ’όλη την φήμη της- ήταν μια έκπληξη επιστημονικής κατάρτισης, κατασκευαστικής τελειότητας, επαγγελματισμού, έμφασης στην λεπτομέρεια, πρωτοπορίας, συνεργασίας, προσφοράς, αλλά προπάντων, σκληρής δουλειάς!

×